سری E1- TE

کارت های دیجیتال Digium با پورت E1 دارای مدل های متنوعی از تک پورت تا 8 پورت موجود می باشد . هر پورت E1 تا 30 کانال را پشتیبانی می کند . در مدل های E1 ماژول حذف اکو به صورت Built in روی کارت وجود دارد و از ابتدا باید مدلی را انتخاب کنید که ماژول حذف اکو روی آن موجود است و در صورتی که مدل بدون اکو را خریداری نمایید امکان اضافه کردن Echo Cancellation Module وجود ندارد .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

4 محصول