سری A4

کارت های آنالوگ دیجیوم سری A4 تا 4 پورت FXO/FXS را برای شما فراهم می کند . این کارت های تلفنی استریسک به صورت PCI/PCI-Express قابل ارائه است . همچنین می توانید برای داشتن کیفیت بهتر روی خطوط PSTN و مخصوصا خط های PCM و خط هایی که با استفاده از فیبر منتقل شده اند ، از ماژول سخت افزاری حذف اکو استفاده نمایید .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

2 محصول