در این بخش می توانید مطالب فنی مربوط به تنظیمات برخی برندهای معتبر ویپ را مشاهده نمایید . در صورتی که مطلب مورد نظر خود را در این بخش نیافتید جهت پشتیبانی فنی می توانید با شماره تماس شرکت بخش فنی تماس حاصل بفرمایید .

 

دینستار Dinstar

نیوراک Newrock

گرنداستریم Grandstream

وپ تک VOPTech

سنگوما

تلفن های یلینک

مرکز تلفن Yeastar

 الستیکس Elastix

مرکز تلفن ویندوزی 3CX