Hot Desking چیست ؟

 

هات دسکینگ در واقع یک قابلیت در تلفن های ویپ است که کاربر می تواند با profile خود وارد شود ، داخلی و دیگر تنظیمات مربوط به خود را در آن دستگاه تلفن داشته باشد و آن تلفن، داخلی و دیگر تنظیمات را از مرکز تلفن شما دریافت می کند . با استفاده از این ویژگی می توانید با profile خود روی هر تلفنی وارد شوید ، داخلی و profile خود را داشته باشید و در واقع شما می توانید داخلی خود را در هر تلفنی در هر جای شرکت داشته باشید .

 

Hot Desking

Hot desking در ویپ به شما کمک می کند تا از فضای شرکت بهینه استفاده کنید امروزه بحث Hoteling در امریکا بسیار محبوب شده است . در سناریو Hoteling کارمندان می توانند در ساعات مختلف کاری روی هر میز دلخواه کار روزانه خود را شروع کنند و یا ممکن است در شرکتی شیفت کارمندان عوض شوند در این شرایط کارمندان پشت هر میزی میتوانند با وارد کردن Profile خود در تلفن ویپ داخلی و پیام های خود رو داشته باشند .

کاربرد دیگر Hotdesking می تواند در مراکز پزشکی باشد . برای مثال یک متخصص اپتومتری ممکن است در یک مرکز پزشکی بزرگ چندین دفتر کار داشته باشد که در طول روز بین این دفاتر رفت و آمد داشته باشد با روش Hot desking این متخصص همیشه در درسترس است و داخلی خود را در دفاتر مختلف خود دارد و همیشه می تواند به voicemail های خود دسترسی داشته باشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

41258000

www.Persianvoipshop.ir


سپهر ارتباط گویا