سنگوما یک برند کانادایی است که در زمینه تولید تجهیزات VoIP فعالیت دارد . محصولات سنگوما عمدتا ویپ گیتوی و کارت های تلفنی استریسک هستند که در زیر مطالب فنی و تنظیمات مربوط به این برند را مشاهده می فرمایید .


تنظیمات جهت ارتباط ویپ گیتوی سنگوما سریVega50-FXO با الستیکس

 

تفکیک خطوط درتماس های ورودی و خروجی در ویپ گیت وی های سنگوما


انتقال خط با استفاده از ویپ گیتوی سنگوما Vega50 با پورت های FXO و FXS


راهنمای خرید کارت های آنالوگ سنگوما


معرفی ویپ گیت وی های آنالوگ سنگوما

 

تلفن های IP سنگوما سری S