نحوه ایجاد SIP Trunk بین الستیکس و ویپ گیتوی های نیوراک

در ابتدا برای دسترسی به تنظیمات وبی نیوراک باید آی پی نیوراک را در مرورگر وب خود وارد نمایید . IP پیش فرض نیوراک در صورتی که آن را به صورت مستقیم یا back to back به کامپیوتر متصل کرده اید برای سری MX8 آی پی 192.168.2.218 برای سری MX60 آی پی 192.168.2.240 و برای سری MX120 نیز 192.168.2.240 می باشد . در صورتی که ویپ گیتوی نیوراک سری MX8 را به سوئیچ شبکه متصل کردید این مدل از DHCP آی پی دریافت می کند ولی در سری های MX60 و MX120 به صورت پیش فرض DHCP غیر فعال می باشد و باید به صورت مستقیم به آن وصل شوید . پسورد پیش فرض برای وارد شدن به ویپ گیتوی های نیوراک همان مدل آنها می باشد . پسورد سری MX8 همان mx8 و پسورد سری MX60 کلمه mx60 وپسورد MX120 کلمه mx120 می باشد .پس از وارد شدن به تنظیمات وبی نیوراک در بخش Basic و زیر بخش Network یک آی پی ثابت برای گیتوی خود وارد نمایید که در این مثال 192.168.1.100 به عنوان آی پی نیوراک وارد شده است .


 

دقت داشته باشید برای اعمال شدن آی پی جدید سیستم باید restart شود .

در مرحله بعد به بخش SIP وارد شوید و مطابق شکل زیر آی پی الستیکس خود را وارد نمایید . که در این مثال آی پی الستیکس 192.168.1.200 می باشد .


 

سپس وارد بخش Routing >> Routing table شوید و روتینگ زیر را وارد نمایید .

 

IP x ROUTE FXO


در مرحله بعد وارد بخش Line >> Trunk شوید و تنظیمات زیر را برای هر یک از پورت ها به طور جداگانه انجام دهید .
 عدد 7777 می تواند هر عدد دلخواه باشد که در الستیکس در قسمت inbound route در بخش DID برای تماس های ورودی استفاده می شود .

  در مرحله بعد وارد بخش advanced و زیر بخش Tones شوید و Country/Region را برای Iran انتخاب نمایید و سپس دکمه submit را بزنید .