تفکیک خطوط در تماس های ورودی و خروجی در الستیکس و استریسک هنگام استفاده از کارت FXO

 دراین آموزش می خواهیم نحوه جدا کردن خط ها در کارت های FXO روی الستیکس را آموزش دهیم .

 جدا کردن خط ها در تماس های خروجی FXO :

زمانی که کارت FXO روی الستیکس نصب شده است معمولا از ترانک پیش فرض تعیین شده برای آن استفاده می شود . در این حالت فقط یک ترانک برای تمام پورت های کارت FXO استفاده می شود و هنگامی که تماس خروجی انجام می شود اولین خط آزاد توسط سیستم انتخاب می شود و به طور پیش فرض امکان انتخاب خط برای شما وجود ندارد .

همان طور که گفته شد پس از نصب الستیکس یک ترانک Dahdi وجود دارد که می توانید برای تماس های خروجی از آن استفاده نمایید . بنابراین برای این که بتوانیم هر خط را به طور دلخواه انتخاب کنیم باید چند ترانک دیگر ایجاد نماییم . در واقع برای هر خط می توانیم یک ترانک ایجاد نماییم و یا برای گروهی از خط ها یک ترانک ایجاد نماییم .این مورد بسته به نیاز شما دارد برای مثال اگر شما 8 خط شهری دارید می خواهید بخش فروش برای تماس های خروجی از 4 خط اول استفاده نماید و بخش فنی از 4 خط دوم استفاده نماید بنابراین باید برای هر 4 خط یک Dahdi Trunk ایجاد نمایید .

برای ایجاد گروه های مختلف و ترانک ابتدا در الستیکس به بخش PBX>>Tools>>Asterisk File Editor>>dahdi-channels.conf بروید .

 

و یا می توانید برای دسترسی به این فایل از مسیر etc/asterisk/dahdi-channels.conf استفاده نمایید .

 

 

همان طور که در شکل زیر مشاهده می نمایید تمام خطوط در group=0 قرار دارند .