نحوه انتخاب خط در تماس های خروجی ویپ گیتوی های نیوراک از طریق الستیکس

در این مقاله می خواهیم نحوه تنظیمات نیوراک را در شرایطی که بتوانیم انتخاب کنیم در تماس های خروجی ، تماس از کدام خط یا به عبارتی از کدام پورت FXO گیتوی نیوراک خارج شود را توضیح می دهیم .

تنظیمات ترانک بین نیوراک و الستیکس انجام شده است . سپس وارد تنظیمات نیوراک شوید و در قسمت Routing >> Routing table روت های زیر را اضافه نمایید :

همان طور که مشاهده می کنید در بالا Prefix های 9 ، 0 و 8 را داریم .

IP   9   remove   1

IP   9    route   FXO   1-6

روت های بالا به این معنی می باشد که وقتی تماسی با 9 شروع می شود تماس از خطوط 1 تا 6 خارج شود و 9 نیز حذف شود .تماس هایی که با صفر شروع می شوند از خط 1 خارج شود و تماس هایی که با 8 شروع می شوند از خط 8 خارج می شوند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 41258000

 www.Persianvoipshop.ir