مشکل قطع نشدن تماس در الستیکس و استریسک هنگام استفاده از کارت های FXO

 

بعد از نصب و راه اندازی الستیکس و یا استریسک و نصب و راه اندازی کارت FXO و بعد از این که کارت FXO شما به درستی توسط سیستم شناسایی شد ممکن است در مواردی بعد از اتمام مکالمه در تماس ورودی خط اشغال بماند و یا زمانی که کسی پاسخگو نیست بعد از این که تماس گیرنده تماس را قطع می کند خط همچنان اشغال بماند . عملکرد سیستم بدین ترتیب است که تماس باید قطع شود ، سیستم بعد از تشخیص قطع تماس ، که همان Busy Detect است تماس را Hangup می کند . برای این کار دو خط کد در استریسک و الستیکس باید این کار را انجام دهند که به طور پیش فرض در حالت comment هستند و اعمال نمی شوند و باید این دو خط کد را از حالت Comment خارج نمایید .

این دو خط کد در فایل chan_dahdi.conf می باشند که در صورتی که وجود نداشتند باید به آن اضافه نمایید برای دسترسی با این فایل از مسیر etc/asterisk/chand_dahdi.conf استفاده نمایید.

 

 

 

و یا در الستیکس به قسمت PBX>>Tools>>Asterisk File Editor بروید . در این قسمت می توانید با استفاده از show Filter اسم فایل مورد نظر را جستجو و تغییرات را اعمال نمایید .

 

بعد از اعمال تغییرات سرویس استریسک را مجددا راه اندازی نمایید .