ایجاد SIP Trunk  بین الستیکس و ویپ گیتوی های آنالوگ سنگوما سری Vega50 با پورت های FXO

برای ایجاد ارتباط SIP Trunk بین ویپ گیتوی بسیار با کیفیت سنگوما با سرور الستیکس سناریو زیر را در نظر بگیرید .همان طور که در سناریو فوق مشاهده می کنید خط های شهری PSTN به ویپ گیتوی سنگوما با پورت های FXO متصل شده اند و از طرفی تلفن های تحت شبکه از طریق بستر IP به سرور الستیکس متصل شده اند و می خواهیم IP PHONE ها بتوانند به بیرون از طریق سرور الستیکس و ویپ گیتوی سنگوما تماس بگیرند و تماس های ورودی نیز وارد الستیکس شوند و به مسیر دلخواه هدایت شوند .

در مرحله اول وارد الستیکس می شویم و در قسمت PBX و زیر مجموعه آن Trunks یک SIP Trunk اضافه می کنیم .

 


 

در قسمت تنظیمات SIP Trunk تنظیمات ریز را انجام می دهیم .

 

در ابتدا در قسمت Trunk Name نامی برای ترانک خود انتخاب می کنیم به عنوان مثال VegaTrunk

 

در قسمت Outgoing settings  نیز نامی اتنخاب می کنیم Vega50 سپس در قسمت Peer Details کد های زیر را وارد می کنیم .

host=dynamic

username=Vega50

secret=jx8FkOU13sv6

qualify=yes

type=peer

insecure=very

 

سپس submit و apply می کنیم .  

 تا این مرحله SIP ترانک در الستیکس ایجاد شده است و حالا باید برای تماس های خروجی در الستیکس مسیری تعیین کنیم تا تماس های خروجی به سمت ویپ گیت سنگوما هدایت شود . همان طور که می دانید برای این کار باید یک outbound route ایجاد کنیم و ترانک خروجی را VegaTrunk که قبلا ساخته ایم قرار دهیم .


 

تنظیمات فوق به این معناست که با گرفتن عدد 9 تماس های به سمت ویپ گیتوی سنگوما Vega50 هدایت می شود .

 حال نوبت تعیین مسیر ورودی برای تماس ها می باشد . برای این کار همان طور که می دانید باید یک inbound route تعریف کنیم و تماس ها به مقصد مورد نظر که می تواند یک داخلی یا IVR باشد هدایت شود .


 

سپس submit و apply می کنیم .

در اینجا تنظیمات مربوط به الستیکس به پایان رسیده است .

حال باید وارد تنظیمات ویپ گیتوی سنگوما شوید . سنگوما به طور پیش فرض آی پی خود را از DHCP دریافت می کند . در صورتی که در شبکه شما DHCP وجود ندارد آی پی پیش فرض سنگوما 169.254.XXX.YYY می باشد که x و y از روی MAC Address دستگاه مشخص می شود . برای مثال این MAC Address در نظر بگیرید 00:50:58:WW:XX:YY . xxx در آی پی در واقع مقدار دسیمال xx است که به صورت HEX می باشد و همین منوال برای yyy صادق می باشد که از روی مقدار هگز yy در MAC address به دست می آید . برای بدست آوردن آی پی سنگوما از روی MAC Address می توانید از ماشین حساب سنگوما استفاده نمایید برای دسترسی به این ماشین حساب اینجا کلیک کنید .

همچنین می توانید با استفاده از ابزار Vega IP Scanner گیت وی را مستقیم به کامپیوتر متصل نمایید و IP ویپ گیتوی را بدست آوردید . برای دانلود این نرم افزار اینجا کلیک نمایید .

پس از بدست آوردن IP سنگوما وارد web page آن می شویم و با usename و password آن که admin است وارد تنظیمات ویپ گیتوی سنگوما vega50 می شویم .

 

پس از وارد شدن به محیط وب سنگوما در قسمت چپ بخش Quick Config مشاهده می شود .

 

روی Quick config کلیک کنید و سپس continue را بزنید تا به صفحه بعد بروید .

در تب basic config باید کشور را US و انتخاب نمایید .

 

در مرحله بعد روی تب VoIP کلیک نمایید و تنظیمات مربوط به SIP Server یا همان الستیکس را مانند زیر انجام دهید .

Registration Mode : Gateway

SIP Server IP/Name : 192.168.1.65 آی پی سرور الستیکس در این قسمت وارد شود  

Registration and Authentication ID: Vega50

Authentication Password: jx8FkOU13sv6