نحوه انتقال خط به وسیله گیت وی های ویپ Sangoma با استفاده از پورت های FXO و FXS

در این مقاله می خواهیم به کانفیگ دو گیتوی FXO و FXS سنگوما به صورت هات لاین بپردازیم . در سمت FXO می تواند خط های شهری و یا داخلی های یک سانترال آنالوگ باشد و در سمت FXS تلفن های آنالوگ و یا پورت های CO سانترال آنالوگ می تواند قرار گیرد و دو گیتوی از طریق بستر IP با هم در ارتباط هستند و ترافیک تماس ها با استفاده از سیگنالینگ SIP و RTP بین دو گیتوی انتقال پیدا می کند.

در صورتی که ارتباط بین دو گیتوی از طریق اینترنت است ، توصیه می شود از VPN استفاده شود.

[Analogue PBX]------analog----[FXO|VEGA|SIP]====IP-VPN=====[SIP|VEGA|FXS]----POTS-------[Analogue handset]

[Analogue PBX]-------analog----[FXO|VEGA|SIP]====IP-VPN=====[SIP|VEGA|FXS]-----POTS----[POTS handset]

 

در این سناریو ما دو عدد گیتوی Vega داریم که آنها را با آی پی های زیر در نظر می گیریم .

Vega1 با آی پی 192.168.1.100 با پورت های FXO و Vega2 با آی پی 192.168.1.200 با پورت های FXS که به آن تلفن های آنالوگ استاندارد معمولی متصل می باشد .

تنظیمات مربوط به Vega1 با پورت های FXO :

در این حالت فرض می کنیم پورت های CO سانترال آنالوگ و یا خط های شهری به پورت های FXO ویپ گیتوی سنگوما Vega50 متصل شده است . وارد صفحه وی تنظیمات ویپ گیتوی سنگوما شوید :

 

 

پس از وارد شدن به صفحه تنظیمات وبی روی قسمت Quick Config کلیک نمایید .

 

پیام warning ظاهر می شود . روی گزینه continue کلیک نمایید .

در مرحله بعد Basic Config را انتخاب نمایید .

quick config-basic.png

در این قسمت آدرس آی پی دستگاه خود را انتخاب نمایید . همچنین کشور مناسب با استاندارد خط تلفن خود را انتخاب نمایید .

در مرحله بعد وارد بخش VoIP شوید .

تنظیمات را مانند شکل بالا انجام می دهیم . در قسمت SIP Domain و SIP Server IP/Name باید آی پی سمت مقابل یعنی Vega2 را وارد می کنیم .

در اینجا تنظیمات Quick Config انجام شد و خالا باید submit و apply کنیم .

10.png

11.png

 

وارد قسمت Expert Config >> SIP شوید سپس در بخش SIP Profile1 دکمه Modify را می زنیم و در قسمت Local Domain آی پی Vega2 یا همان FXS را وارد می کنیم .

 در همین بخش در قسمت SIP Proxy 1 روی Modify کلیک کنید و آی پی Vega2 با پورت های FXS را در قسمت IP/DNS Name وارد می کنیم .

در مرحله بعد باید به بخش Expert Config و زیر مجموعه آن به بخش Dial Plan بروید . در بخش Dial Planner در قسمت To_SIP روی گزینه Modify کلیک نمایید .

18b.png

در این قسمت تماس ها از خط شهری و یا داخلی های سانترال آنالوگ به سمت تلفن های آنالوگ متصل به پورت های FXS در Vega2 منتقل می شود .

 

     Source - enter "IF:0201,TEL:"

"IF:0201" نمایانگر تماس های ورودی از سمت پورت یک FXO می باشد .

 

    Destination - enter "IF:9901,TEL:0101"

 "IF:9901" بیانگر اینترفیس SIP جهت ارسال تماس ها با توجه به Source می باشد .

"TEL:0101" نمایشگر تماس های ورودی از سمت خط شهری به سمت گیتوی Vega2 فرستاده می شود و vega2 از DID0101 برای ارسال تماس به پورت تعریف شده و درست FXS استفاده می کند .در واقع 0101 شماره ی پورت یک FXS در Vega2 می باشد.

در واقع تماس های ورودی از پورت یک FXO که شماره پورت 0201 است Map می شود به پورت یک FXS در Vega2 که شماره پورت یک FXS 0101 می باشد .

Source : IF:0201,TEL   Destination : IF:9901,TEL0101

18c.png

به همین منوال می توانید پورت های بیشتری را تعریف نمایید . برای مثال : source "IF:0202,TEL:" destination "IF:9901,TEL:0102"

در مرحله بعد باید برای تماس های وارد شده به Vega1 بتوانیم Dial Plan بنویسم . به بخش Expert Config >> Dial Plan بروید و در بخش To_FXO روی قسمت Modify کلیک نمایید .

 

وقتی وارد این بخش شدید باید برای تماس های ورودی از سمت Vega2 که قرار است به سمت پورت های FXO هدایت شوند Dial Plan  بنویسیم .

"FXO_01" این عبارت مشخص کننده تماس های ورودی از Vega2 به vega1 برای پورت یک FXO می باشد .

    Source - enter"IF:99..,TEL:0101"

"IF:99.." : این عبارت به معنای تماس ورودی از سمت هر اینترفیس SIP می باشد .

"TEL:0101" : به معنی تماس از سمت داخلی 0101 از سمت Vega2 می باشد که می تواند همان DID باشد .

    Destination - enter "IF:0201,TEL:"

"IF:0201" : نمایان گر پورت اول FXO به عنوان مقصد تماس از FXS1 روی Vega2 یا همان تلفن های آنالوگ می باشد.در واقع تماس SIP به طور مستقیم به خط شهری و یا داخلی های سانترال آنالوگ مرتبط می شود و بوق را منتقل می کند .برای سایر پورت ها نیز می توانید به همین منوال عمل کنید .

 

بعد از اعمال تنظیمات فوق Submit و apply نمایید .

در اینجا تنظیمات Vega1 به پایان رسیده است .

 

تنظیمات Vega2 با پورت های FXS :

در Vega2 ما پورت های FXS را داریم که متصل به گوشی های آنالوگ می باشند و قرار است بوق خط شهری Vega1 و یا بوق سانترال آنالوگ متصل به Vega1 را داشته باشند . وارد تنظیمات وب Vega2 شوید .

پس از وارد شدن به تنظیمات وب Vega2 منوی Quick Config را انتخاب نمایید .

در بخش Country کشور مورد نظر و در بخش Interface آی پی درست را وارد نمایید .

بعد انجام تنظیمات Basic به بخش VoIP بروید .

 

در قسمت Proxy address باید آی پی Vega1 که 192.168.1.100 می باشد را وارد نمایید .

وارد قسمت Expert Config >> SIP شوید سپس در بخش SIP Profile1 دکمه Modify را می زنیم و در قسمت Local Domain آی پی Vega1 یا همان FXO را وارد می کنیم .

 در همین بخش در قسمت SIP Proxy 1 روی Modify کلیک کنید و آی پی Vega1 با پورت های FXO را در قسمت IP/DNS Name وارد می کنیم .

در FXS تنظیم دیگری که در این قسمت باید انجام شود DTMF Transport را باید off کنید.

 

در بخش بعدی وارد قسمت FXS شوید.

 

تیک Enabled باید برای پورت هایی که می خواهیم فعال باشد و می خواهیم از آن استفاده نماییم ، خورده باشد .

Enable Caller-ID generation : این بخش باعث می شود کالر آی دی ورودی به این گیت وی به تلفن های آنالوگ ارسال شود و روی آنها نمایش داده شود .

Numeric Caller – ID : این پارامتر در واقع تعیین کننده شماره ای است که به عنوان کالر آیدی ارسال می شود .

Telephone numbers to route : نمایان گر Dial Plan است که برای مسیر یابی به سمت این داخلی مورد استفاده قرار می گیرد .

بعد از تنجام تنظیمات فوق submit و apply نمایید .

حال باید به بخش Expert Config >> Dial Plan برویم و در بخش To_SIP قسمت modify کلیک نمایید .

 

Source - enter "IF:0101,TEL:"

"IF:0101" : بیانگر این است که در زمانی که تلفن در پورت FXS1 قرار دارد تماس بر اساس پارامترهای مقصد مسیر یابی شود .

    Destination - enter "IF:9901,TEL:0101"

"IF:9901": بیانگر اینترفیس SIP جهت ارسال تماس ها با توجه به Source می باشد.

"TEL:0101" : نمایشگر تماس های ورودی از سمت Vega1  و یا خط شهری با DID 0101 به سمت گیتوی Vega2 فرستاده می شود و vega2 از DID0101 برای ارسال تماس به پورت تعریف شده و درست FXS استفاده می کند .

 

در انتها submit و apply نمایید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 88967309

 www.Persianvoipshop.ir