نحوه ارتباط IP to IP Call در تلفن های VOPTech

اگر شما در شرکت خود فقط تعدادی تلفن آی پی وپ تک  دارید ، می توانید بدون نیاز به سرور یا مرکز تلفن -  IP PBX این IP PHONE  را به هم ارتباط دهید به طوری که تمام تلفن های بتوانند داخلی با هم ارتباط داشته باشند . برای این کار 2 روش وجود دارد :

 

روش اول :

 

 

2 عدد VI2006 را یکی با آدرس آی پی 192.168.1.100 – تلفن A و دیگر با آی پی 192.168.1.101 – تلفن B در نظر بگیرید . وقتی تلفن A 101 را شماره گیری نماید تلفن B زنگ می خورد و برعکس . برای انجام تنظیمات وارد محیط وب تلفن A با آی پی

192.168.1.100 می شویم . در قسمت VoIP و زیر مجموعه ی آن Dial peer وارد می شویم و اطلاعات مربوط به تلفن B را مانند شکل زیر وارد می نماییم .

 

 

 

 در مرحله بعدی وارد محیط وب تلفن B می شویم و در قسمت VoIP >> Dial Peer اطلاعات مربوط به تلفن A را به شکل زیر وارد می کنیم :

 

 

 با همین روش ساده دو تلفن A  و B می توانند با یکدیگر ارتباط داخلی داشته باشند و می توانید با همین روش تعداد بیشتری تلفن را به یکدیگر ارتباط دهید .

روش دوم :

وارد محیط وب تلفن A شوید . 192.168.1.100 . سپس در بخش PHONE >> Features مانند شکل زیر عمل نمایید :

 

 در تلفن B نیز همین روش را انجام دهید .

به این ترتیب وقتی تلفن A عدد #101 را شماره گیری کند تلفن B زنگ می خورد و زمانی که تلفن B عدد #101 را شماره گیری کند تلفن A زنگ می خورد .

 

متن انگلیسی

 

IP to IP call between the IP phones

If there are just some IP phones in your office, you can also make them call each other without IPPBX.

Next there are mainly two methods to realize it:

          1. Dial the symbol of IP phone.

          2. Dial the IP address of IP phone.

Firstly, let us talk about the first method.

For example,

 When A dials 101, B will ring. When B dials 100, A will ring.

The specify configuration is:

a. Please logon the device A (192.168.1.100), and go to VOIP->DIAL PEER:

 


b. Please logon the device B (192.168.1.101), and go to VOIP->DIAL PEER: