نحوه انتخاب خط در VI2006

وپ تک مدل VI2006 از 2 اکانت SIP پشتیبانی می کند . اما برای انتخاب خط دکمه ای در این مدل وجود ندارد . برای اینکه بتوان برای تماس های خروجی خط را انتخاب کرد تنظیمات زیر را باید انجام داد .

در قسمت VoIP>DIAL PEER گزینه ها را به شکل زیر کامل می کنیم:


Phone number:9T / Destination: 0.0.0.1 / Port :5060 / Alias : del / Delete Length : 1


 

در اینصورت هرگاه با 9  از VI2006  تماس گرفته شود، تماس از خط یا Line  اول گرفته خواهد شد .

برای تنظیم خط دوم نیز به شکل زیر عمل می کنیم:

Phone number:8T / Destination: 0.0.0.2 / Port :5060 / Alias : del / Delete Length : 1

 

 

در اینصورت هرگاه با 8 از VI2006  تماس گرفته شود، تماس از خط یا Line  دوم گرفته خواهد شد .

متن انگلیسی

 

VI2006 and VI2007 For How to select Line

  With this peer of Phone number:9T / Destination: 0.0.0.1 / Port :5060 / Alias : del / Delete Length : 1

 When IP Phone VI2006(192.168.1.201) pick up the phone dial number begin with 9, the call will be sent to SIP Line 1. For example, you press 9 + 186, the VI2006 will send 186 via SIP 1 Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 With this peer of Phone number:8T / Destination: 0.0.0.2 / Port :5060 / Alias : del / Delete Length : 1 For example, you press 8 + 186, the VI2006 will send 186 via SIP 2 Line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In VI2007, if you hope to call out through IAX2 line, you can set the dail peer like this:

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 when you dial 2+any number, the call will go out through IAX2 line at default, and before the call leave the phone, 2 will be deleted automatically.

 Here the prefix 9,8,2 can be just recognised by the IP phone, and they are not related to the other extension.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

88967309

www.Persianvoipshop.ir