نحوه انتخاب خط در VI2006

وپ تک مدل VI2006 از 2 اکانت SIP پشتیبانی می کند . اما برای انتخاب خط دکمه ای در این مدل وجود ندارد . برای اینکه بتوان برای تماس های خروجی خط را انتخاب کرد تنظیمات زیر را باید انجام داد .

در قسمت VoIP>DIAL PEER گزینه ها را به شکل زیر کامل می کنیم:


Phone number:9T / Destination: 0.0.0.1 / Port :5060 / Alias : del / Delete Length : 1


 

در اینصورت هرگاه با 9  از VI2006  تماس گرفته شود، تماس از خط یا Line  اول گرفته خواهد شد .

برای تنظیم خط دوم نیز به شکل زیر عمل می کنیم:

Phone number:8T / Destination: 0.0.0.2 / Port :5060 / Alias : del / Delete Length : 1

 

 

در اینصورت هرگاه با 8 از VI2006  تماس گرفته شود، تماس از خط یا Line  دوم گرفته خواهد شد .


   جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

88967309

www.Persianvoipshop.ir