3CX یک نرم افزار IP PBX ویپ تحت ویندوز است که در سال 2006 ایجاد گردید و اولین نسخه تجاری آن در سال 2007 رونمایی شد .در زیر مطالب فنی و پشتیبانی مربوط به 3CX و ارتباط این نرم افزار با سخت افزار های متداول را مشاهده می فرمایید .


نحوه ایجاد SIP Trunk بین 3CX و ویپ گیتوی های گرنداستریم

نحوه ایجاد SIP Trunk بین 3CX و ویپ گیتوی های نیوراک

 نحوه راه اندازی داخلی ریموت 3CX در تلفن گرنداستریم GXP1625

نحوه راه اندازی داخلی ریموت 3CX در تلفن اتکامA21

نحوه راه اندازی داخلی ریموت 3CX در تلفن Yealink SIP-T21P E2