اتکام سری AT8

سری AT8 اتکام در خال حاضر تولید نمی شود . این سری دارای مدل هایی با پورت شبکه PoE و یا مدل AT840P مدلی است که مناسب منشی می باشد . سری Rainbow جایگزین این سری از تلفن های تحت شبکه اتکام شده است .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

5 محصول