گیت وی های آنالوگ دینستار

گیت وی های آنالوگ دینستار در مدل های مختلفی با توجه به ظرفیت مورد نیاز استفاده می شود بالاترین مدل FXS با ظرفیت 112 پورت FXS در مدل DAG3000 به صورت ماژولار عرضه می شود و بالاترین مدل FXO در مدل DAG2000-16FXO با حداکثر 16 پورت FXO عرضه می شود

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

آیتم های 1 تا 9 از 11

صفحه:
  1. 1
  2. 2