IP PBX

سانترال IP یا همان مرکز تلفن ویپ نیوراک در مدل های مختلف و ظرفیت های متنوع ارائه می شود که نیاز شما را به راه اندازی الستیکس روی سرور رفع می نماید و می توانید با یک دستگاه از امکانات ویپ استفاده نمایید .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

2 محصول