IP PHONE

تلفن های تحت شبکه نیوراک در سه مدل ارائه می شود که همگی دارای کیفیت صدای HD می باشند . یکی از ویژگی های IP PHONE های نیوراک پشتیبانی از پروتکل IAX است که در کمتر تلفنی دیده می شود .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

4 محصول