کارت های آنالوگ

کارت های آنالوگ OpenVox را می توان به دو بخش تقسیم کرد . کارت های A400,A800 و A1200 که به صورت PCI/PCI-Express ارائه می شوند در مدل A400 چهار پورت به صورت ماژول های Single در مدل A800 هشت پورت به صورت ماژول های Single و در مدل A1200 دوازده پورت به صورت ماژول های Single با پورت FXO/FXS ارائه می شود . در بخش دیگر مدل های A810 ، AE1610 و AE2410 ارائه می شود که به ترتیب دارای 8 پورت 16 پورت و 24 پورت FXO/FXS می باشند . تفاوت اصلی این دو سری در ماژول های قابل استفاده است که در این سری به صورت Quad ارائه می شود . همچنین این سری امکان نصب ماژول سخت افزاری حذف اکو را نیز دارد که در سری A800,A400 و A1200 این امکان وجود ندارد.

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

6 محصول