سری U

سری U سانترال های ویپ Yeastar از مدل U100 شروع می شود که از 100 کاربر پشتیبانی می کند و مدل های ظرفیت بالا در سری U5 تا 500 کاربر IP را پشتیبانی می کنند . در مدل U510 و U520 پورت E1 نیز وجود دارد .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

6 محصول