گرنداستریم یکی ازبرندهای مطرح در زمینه تجهیزات VoIP است که شامل تلفن های IP ، گیتوی های ویپ و مراکز تلفن تحت شبکه می شود . در این بخش می توانید با توجه به نیاز خود راهنمای تنظیمات برخی از تجهیزات گرنداستریم را مشاهده بفرمایید .


نحوه آپگرید کردن Firmware تلفن های گرنداستریم

 نحوه ایجاد SIP Trunk بین ایزابل و ویپ گیتوی های گرنداستریم

 راهنمای تفکیک کانال های FXO در ویپ گیتوی های گرنداستریم

 نحوه راه اندازی Hot Desking درتلفن گرنداستریم GXP1625