محصولات و تجهیزات VoIP

 

        تلفن های IP

                تلفن های IP سیمی Corded IP PHONE

                تلفن های IP بی سیمWireless IP PHONE

               تلفن های IP تصویری Video Phone

               متعلقات سیستم های VoIP

 

         

        کارت های تلفنی استریسک Asterisk Telephony Card

               کارت های تلفنی آنالوگ

               کارت های تلفنی دیجیتال E1        گیت وی های ویپ    

                   ویپ گیتوی های آنالوگ

                   ویپ گیت وی های دیجیتال E1


         راه کارها

                   تجهیزات و محصولات VoIP

                  تلفن های IP

                  گیت وی های ویپ

                 کارت های تلفنی استریسک

                مرکز تلفن تحت شبکه IP PBX


   خدمات

        پشتیبانی

    دانلود

    راهنمای خرید تجهیزات ویپ
برندها

    

        تلفن های IP وپ تک VOPTech      

       تلفن های یالینک Yealink

        محصولات نیوراک Newrock

        کارت های تلفنی و گیت وی های ویپ سنگوما Sangoma

        ویپ گیت وی های تاینت

        محصولات اتکام ATCOM

       تلفن های IP برند Akuvox

      محصولات ویپ گرنداستریم Grandstream

      مرکز تلفن آی Yeastar


 

        درباره ویپ VOIP

                       کاربرد های ویپ VoIP      

                       مطالب آموزشی VoIP

                       اخبار و تازه های VoIP 

                      مزایای VoIP

درباره ما

مشتریان ما

تماس با ما