سافت های مختلفی برای سیستم های تلفنی ویپ به صورت تجاری و رایگان وجود دارد در زیر میتوانید تعدادی از سافت فون های مطرح و رایگان را دانلود بفرمایید.

 

 دانلود سافت فون به صورت رایگان

3CX V6 for windows
3CX for Android
3CX for iPad

Bria for Android

Bria for iPad

Zoiper for Windows

Zoiper for Android