ویپ در واقع تکنولوژی انتقال صدا در بستر IP است . زمانی که در بستر IP صدا انتقال پیدا می کند می توان کاربردهایی بیش از یک سیستم تلفنی معمولی برای VoIP داشت و در شرکت ها و سازمان های مختلف از مزایای مفید آن استفاده نمود .


کاربرد های VoIP

کاربرد VoIP در مراکز درمانی و بیمارستان ها

کاربرد VoIP در دانشگاه ها

انتقال خط با استفاده از VoIP Gateway به صورت هات لاین FXO – FXS

 Hot Desking در ویپ چیست ؟