گیت وی های ویپ  VOIP GATEWAY

یک گیت وی VoIP اتصال سیستم تلفنی VoIP به شبکه مخابراتی تلفن آنالوگ را امکانپذیر می کند. این گیت وی ها وظیفه تبدیل مکالمات تلفنی خطوط تلفن به بسته های دیتا (IP Packet) را بر عهده دارند. همچنین گیت وی ها عکس این عمل را نیز انجام می دهند و تماس های اینترنتی را به مکالمات تلفنی آنالوگ تبدیل می کنند.

ویپ گیتوی


VoIP Gateway از اهمیت خاصی در یک سیستم تلفن مبتنی بر IP برخورداراست و کیفیت صدا و پایداری سیستم تا حد زیادی به عملکرد آن وابسته است. از این نظر گیت وی های ویپ را می توان به گیت وی های خانگی و کوچک، گیت وی های سازمانی و گیت وی های ویپ اپراتورها (Carrier VoIP Gateway) تقسیم کرد.

از نظر نوع پورت تلفنی، به سه دسته تقسیم می شوند:

VoIP Gateway  با پورت FXS: این تجهیز به گوشی های تلفن معمولی متصل می شود. به عبارت دیگر این گیت وی ها تماس های تلفنی گوشی های آنالوگ را بر روی شبکه ارسال می کنند .VoIP Gateway با پورت FXO: این گیت وی ها به خطوط تلفن شهری متصل می شوند. به عبارت دیگر تماسهایی که از خطوط آنالوگ از سمت CO یا مخابرات می آید توسط این گیت وی ها به مکالمات VoIP تبدیل می شوند .


VoIP Gateway های ترکیبی (FXO/FXS) : این گیت وی ها هم پورت FXS دارند و هم پورت  FXO 

 

از نظر دیجیتال و آنالوگ بودن گیت وی های IP به دو دسته تقسیم می شوند :


گیت وی های دیجیتال : این گیت وی ها از یک طرف به خطوط E1 متصل می شوند و از سمت دیگر به شبکه دیتا وصل می گردند .
گیت وی های آنالوگ : این محصولات گیت وی های معمولی IP هستند که به خطوط معمولی تلفن شهری متصل می شوند .


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 

41258000

 

www.Persianvoipshop.ir