تفکیک خطوط در تماس های ورودی و خروجی در ویپ گیت وی های سنگوما

در این مقاله می خواهیم تنظیمات ویپ گیتوی های آنالوگ سنگوما برای تفکیک خطوط خروجی و ورودی بپردازیم .

تنظیمات ترانک بین سنگوما و الستیکس انجام شده است .(برای اطلاع از ترانک بین الستیکس و ویپ گیتوی سنگوما اینجا کلیک نمایید.)

جدا کردن تماس های ورودی :

برای این که بتوانیم تماس های ورودی به سمت سرور الستیکس را جدا کنیم و در واقع تماس های ورودی هر پورت را به سمت مقصدی خاص هدایت کنیم باید از DID استفاده کنیم .

در ویپ گیتوی سنگوما به بخش زیر بروید :

Expert Config >> Dial Plan >> To_SIP

در قسمت Source هر پورت یک DID دارد یا در واقع یک شماره اینترفیس دارد که می توان از آن به عنوان DID در الستیکس استفاده کرد .

در قسمت inbound Route در الستیکس می توانید از این عدد برای جدا کردن تماس های ورودی و هدایت آن به مقصد مورد نظر استفاده نمایید .

برای مثال ما در اینجا پورت یک با اینترفیس 0201 را به سمت داخلی 107 هدایت می کنیم.

 

تفکیک تماس های خروجی :

برای این که هنگام تماس خروجی بتوانیم انتخاب کنیم از کدام پورت استفاده شود باید عددی را به عنوان prepend در Dial Pattern قراردهیم که به سمت ویپ گیتوی سنگوما ارسال شود و ویپ گیتوی سنگوما آن عدد را حذف و تماس را به سمت پورت مورد نظر هدایت کند .برای این کار ابتدا وارد الستیکس می شویم در بخش outbound Route باید عددی را به عنوان Prepend وارد نماییم و عددی هم به عنوان Prefix که در این مثال 100 به عنوان Prepend و 8 به عنوان Prefix در نظر گرفته شده است .


در ویپ گیتوی سنگوما به بخش Expert Config >> Dial Plan >> To_FXO می رویم.

قسمت Source باید Dial Plan به صورت زیر نوشته شود :

IF:9901,TEL:100<(.*)>

Dial Plan فوق به این معنی می باشد که تماسی که از اینترفیس 9901 که همان SIP ویا تماس ها از سمت الستیکس است با پیش شماره 100 وارد سنگوما می شود به سمت پورت با اینترفیس 0201 هدایت شود و پیش شماره 100 نیز حذف شود که البته مقصد در قسمت Destination مشخص می شود و با Dial Plan زیر مشخص می شود :

IF:0201,TEL:<1>

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

41258000

www.Persianvoipshop.ir