نرم افزار الستیکس (Elastix) نرم افزار محبوب در زمینه ویپ میباشد. با استفاده از این نرم افزار میتوان یک مرکزتلفن ویپ voip راه اندازی کرد و از امکانات آن بهره برد. در زیر مطالب مفیدی درباره ی نرم افزار الستیکس را مشاهده میفرمایید.

 

مشکل قطع نشدن تماس در الستیکس و استریسک هنگام استفاده از کارت های FXO

آموزش تفکیک خطوط در تماس های ورودی و خروجی الستیکس

 

آموزش Dial Plan و محدود کردن زمان مکالمه با استفاده از Dial Plan در استریسک